Benvinguts al Centre Aprenem
Vull saber més

La Dislèxia

La dislèxia és un trastorn de l’aprenentatge de la lecto-escriptura, de caràcter persistent i específic, que es dóna en nens que no presenten cap handicap físic, psíquic, ni sociocultural, l’origen del qual sembla derivar d’una alteració del desenvolupament neurològic.

Els dislèxics són nens i nenes intel·ligents que presenten dificultats en tasques relacionades amb la lectura i l’escriptura.
La dislèxia és el trastorn d’aprenentatge més freqüent entre la població escolar i és més freqüent en nens que en nenes.

Serveis

Al centre APRENEM estem especialitzats en la dislèxia i en les dificultats d’aprenentatge relacionades amb la lecto-escriptura.

Ens adrecem a alumnes que estiguin cursant educació primària, secundària i batxillerat, amb edats compreses entre 7 i 18 anys.

Dislèxia

Altres dificultats d’aprenentatge del llenguatge escrit

Tècniques d’estudi

Tractament

La metodologia base que utilitzem és l’ampliació d’una adaptació del Programa Orton-Gillingham; especialment dissenyat per a nens i nenes dislèxics.
A través d’aquest programa reaprenen la lectura mitjançant un enfocament fonètic i multisensorial.

Al centre APRENEM treballem el reaprenentatge de la lecto-escriptura, de l’adquisició de les habilitats ortogràfiques i la millora de les dificultats gràfiques; per tal de millorar el rendiment acadèmic i ajudar-los en el procés d’adaptació escolar.

A les sessions de reeducació treballem les següents dificultats:
  • Mecànica lectora
  • Comprensió lectora
  • Expressió escrita
  • Disortografia
  • Disgrafia
  • Motivació pels estudis
  • Carència d’hàbits d’estudi, organització i planificació

Per què Aprenem

APRENEM és un centre de reeducació del llenguatge escrit especialitzat en nens amb dificultats d’aprenentatge en la lecto-escriptura i trastorn de tipus dislèxic amb o sense TDAH (dèficit d’atenció i dèficit d’atenció amb hiperactivitat).

PRIMERA VISITA

Primerament, cal realitzar una reunió de contacte inicial on es parla de les inquietuds i dubtes que tenen els pares. A més, es valoren els informes previs sobre l’alumne, si se’n disposa, per tal d’analitzar el cas de forma correcta. Si s’estima necessari, es continua amb la fase de diagnòstic.

DIAGNÒSTIC

Abans d’iniciar la reeducació cal aplicar tests psicològics i lingüístics per detectar les dificultats educatives relacionades amb la lecto-escriptura. Cal realitzar un bon diagnòstic i poder traçar el pla d’actuació de la reeducació i les mesures terapèutiques; tenint en compte les necessitats individuals de l’alumne. El nostre objectiu és ajudar als pares a comprendre les necessitats del seu fill/a.

REEDUCACIÓ

Inici de la reeducació del llenguatge en petits grups de dos alumnes. La reeducadora treballarà el programa establert per millorar les dificultats d’aprenentatge, seguint el ritme de cada alumne i pautant els següents passos a seguir de forma individual. Cal incidir en que, encara que hi hagi dos alumnes en una mateixa sessió, cada alumne fa el programa estipulat i no treballen el mateix. La reeducació es realitza en llengua catalana i castellana.

SEGUIMENT AMB ELS PARES

Cada tres mesos es realitzen reunions de seguiment per explicar el que s’està treballant i l’evolució de l’alumne.

SEGUIMENT AMB L’ESCOLA

A l’inici de cada curs es realitzarà una reunió amb el tutor per explicar el diagnòstic, el tractament de reeducació que s’està portant a terme i les pautes a seguir dins de l’aula.
Posteriorment es mantindrà un seguiment per tal de determinar l’evolució de l’alumne en l’entorn escolar i l’impacte de la reeducació en el seu rendiment.

ADAPTACIÓ DE MATERIALS

Com tots els alumnes no presenten les mateixes dificultats, a APRENEM utilitzem el programa adaptat a cada alumne; creant els materials necessaris per arribar a l’aprenentatge de forma significativa.

PRIMERA VISITA

Primerament, cal realitzar una reunió de contacte inicial on es parla de les inquietuds i dubtes que tenen els pares. A més, es valoren els informes previs sobre l’alumne, si se’n disposa, per tal d’analitzar el cas de forma correcta. Si s’estima necessari, es continua amb la fase de diagnòstic.

DIAGNÒSTIC

Abans d’iniciar la reeducació cal aplicar tests psicològics i lingüístics per detectar les dificultats educatives relacionades amb la lecto-escriptura. Cal realitzar un bon diagnòstic i poder traçar el pla d’actuació de la reeducació i les mesures terapèutiques; tenint en compte les necessitats individuals de l’alumne. El nostre objectiu és ajudar als pares a comprendre les necessitats del seu fill/a.

REEDUCACIÓ

Inici de la reeducació del llenguatge en petits grups de dos alumnes. La reeducadora treballarà el programa establert per millorar les dificultats d’aprenentatge, seguint el ritme de cada alumne i pautant els següents passos a seguir de forma individual. Cal incidir en que, encara que hi hagi dos alumnes en una mateixa sessió, cada alumne fa el programa estipulat i no treballen el mateix. La reeducació es realitza en llengua catalana i castellana.

SEGUIMENT AMB ELS PARES

Cada tres mesos es realitzen reunions de seguiment per explicar el que s’està treballant i l’evolució de l’alumne.

SEGUIMENT AMB L’ESCOLA

A l’inici de cada curs es realitzarà una reunió amb el tutor per explicar el diagnòstic, el tractament de reeducació que s’està portant a terme i les pautes a seguir dins de l’aula.
Posteriorment es mantindrà un seguiment per tal de determinar l’evolució de l’alumne en l’entorn escolar i l’impacte de la reeducació en el seu rendiment.

ADAPTACIÓ DE MATERIALS

Com tots els alumnes no presenten les mateixes dificultats, a APRENEM utilitzem el programa adaptat a cada alumne; creant els materials necessaris per arribar a l’aprenentatge de forma significativa.

El Centre

Recepció

Aula

Espai nens

QUI SÓC

Dara Cayerno

Dara Cayerno

Hola! Sóc la Dara Cayerno González, llicenciada en Pedagogia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Tinc experiència de 9 anys treballant amb nens amb dificultats d’aprenentatge relacionades amb la lecto-escriptura, i estic especialitzada en el tractament de la dislèxia.

A través de la meva experiència, he observat com l’adaptació del programa de forma individualitzada suposa un tret diferencial en l’aprenentatge de cada alumne. Al Centre Aprenem aquesta diferenciació és la base per assegurar que tots els nostres alumnes obtenen el màxim rendiment possible; tant pel que fa al tractament de trastorns de la lecto-escriptura, com en la millora escolar.

On estem

El centre APRENEM està situat a la Plaça Lluís Millet 10, local 2, 08172 Sant Cugat del Vallès.

Com arribar

Cotxe

Ap7 - Sortida 24 (lateral) i després sortida direcció E-9 C-16 Barcelona Túnels Vallvidrera (fins a Sortida 11 - BP - 1503 Rubí Sud Sant Cugat)

C16 - Sortida 10 o Sortida 8

Aparcament: pàrquing privat a la mateixa Plaça Lluís Millet.

Contacta amb nosaltres

Vols saber més? Envia un missatge a través del formulari següent, truca al 644 200 398 o envia un missatge al nostre e-mail: [email protected]

No es pot enviar el missatge degut a un error amb el captcha. Si us plau, contacta amb nosaltres per e-mail: [email protected]